Окръжен съд пловдив банкова сметка

Дата на публикация: 30.08.2019

По делето е приложено и заверено копия от същия договор. Да се впише решението в книгата по чл. Окръжен съд — Пловдив.

УКАЗВА на кредиторите в настоящото производство по несъстоятелност,че при неплащане на определената сума в горния срок,делото ще бъде спряно с предвидените в чл. Да се извърши служебно вписване на настоящото решение в Агенция по вписванията-Търговски регистър на основание чл.

Звукова версия на сайта. Делото да се докладва незабавно при внасяне на определената сума или след изтичане на срока за внасяне на същата. Не се осъществява прием на лица, които имат висящи дела.

След изтичане на горния срок молбата да се докладва за произнасяне по искането за назначаване на ССЕ -за. Вътрешни правила.

Районен съд - Велинград. Структура на съда. Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица: За съдебен район на Окръжен съд Пазарджик. Приемно време на Административен ръководител-Председател на Окръжен съд Пазарджик. Други връзки.

След изтичане на горния срок молбата да се докладва за произнасяне по искането за назначаване на ССЕ -за.
  • Предложения за вписване в списъка на съдебните преводачи се правят до края на м. Съдебни актове.
  • Ви уведомяваме, че предложения за включване в списъците се правят до Административния ръководител — председател на Окръжен съд гр.

БАНКОВИ СМЕТКИ

Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове. Образци на документи. Ви уведомяваме, че предложения за включване в списъците се правят до Административния ръководител — председател на Окръжен съд гр. Достъп до съдебни дела на Пазарджишки съдебен район. Обявления за публична продан.

Районен съд - Пещера. Да се връчи на страните и препис от настоящото определение. Делото да се докладва незабавно при внасяне на определената сума или след изтичане на срока за внасяне на същата.

Апелативен съд - Пловдив. Архив на новините.

Научете повече за Специализирания наказателен съд в следното кратко представяне

На разположение на длъжника и кредиторите. Указания за достъп до публикуваните съдебни актове. Окръжен съд — Пловдив.

При необходимост същите ще бъдат предоставяни от съдебната администрация.

Предложения за включване на специалисти в списъците на вещите лица могат да правят министерства, окръжен съд пловдив банкова сметка, вед. Препис от определението да се връчи на синдика. Проект "Подобряване на практиките и повишаване на капацитета за международно сътрудничество по дела в българските съдилища".

Районен съд - Пещера. УКАЗВА на кредиторите в настоящото производство по несъстоятелност,че при неплащане на определената сума в горния срок,делото ще бъде спряно с предвидените в чл.

Определението е необжалваемо. На вниманието на длъжника и кредиторите. Страна по дело Длъжник. Разпореждането да се впише в особената книга по чл.

УКАЗВА на кредиторите в настоящото производство по несъстоятелност,че при неплащане на определената сума в горния срок,делото ще бъде спряно с предвидените в чл. Профил на купувача. Решението подлежи на незабавно изпълнение. Районен съд - Пазарджик. ДА се уведоми временния синдик и за това,че до датата на встъпване в длъжност следва да представи по делото декларация по чл. Предложения за включване на специалисти в списъците на съдебните преводачи могат да правят министерства, както и лично кандидатите, посочени подробно молб.

Структура на съда. Препис от решението да се изпрати за обявяване окръжен съд пловдив банкова сметка Търговския регистър към АВ по партидата на длъжника.

Да се завери представяният дневник на синдика. С оглед защита на личните данни адресите и телефоните в списъка на специалистите , утвърдени за вещи лица в Пазарджишки съдебен район са премахнати. Уважаеми потребители, уведомяваме ви, че от

Не се осъществява прием на лица, които имат висящи дела. Пловдив с ЕИК. Дело по производство по несъстоятелност.

Сподели тази статия:


Свързани материали:

Дискусии:
06.09.2019 в 14:51 Храбрин:
Определението е необжалваемо. УКАЗВА на кредиторите в настоящото производство по несъстоятелност,че при неплащане на определената сума в горния срок,делото ще бъде спряно с предвидените в чл.

31.08.2019 в 04:50 Жарина:
С оглед защита на личните данни адресите и телефоните в списъка на специалистите , утвърдени за вещи лица в Пазарджишки съдебен район са премахнати.

06.09.2019 в 19:21 Доротея:
Районен съд - Пазарджик. Страна по дело Длъжник.